Temeljni cilj Demokratične pisarne je afirmacija in spodbujanje aktivnega vključevanje državljanov in državljank v politične procese na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Izhajamo iz prepričanja, da si državljani in državljanke želijo neposrednega sodelovanja, sooblikovanja in soodločanja v javnih zadevah, vendar se zaradi različnih razlogov za to ne odločajo. Demokratična pisarna zato predstavlja odziv na povpraševanje posameznih državljanov in državljank, ki niso ali ne želijo biti politično aktivni, kljub temu pa niso indiferentni do problemov in bi jih želeli odpraviti.

Cilj Demokratične pisarne je s svojim delovanjem okrepiti vlogo državljana oziroma državljanke in njunega vključevanja v demokratične procese ter na enem samem mestu združiti širok spekter uslug, ki so na voljo širši javnosti: dejavnosti (izobraževalne, informacijske, promocijske, svetovalne) in strokovnjake z različnih strokovnih področij (pravo, mediji, gospodarstvo, civilna družba itd.).