ICK je ustanovil Slavico leta 2003 kot Forum slovanskih kultur (FSK). Leta 2004 se je Slavic@ preselila v nove prostore in začela z delovanjem. Gre za nadnacionalni projekt, ki na novo razmišlja o slovanstvu kot kulturnocivilizacijski kategoriji. Slavic@ nikogar in ničesar ne združuje in ni center delovanj ali politik. Slavic@ ponuja forum, na katerem lahko Slovani in Slovanke vseh dežel enakopravno sodelujejo.  

Sedež Slavice je v Ljubljani, Sloveniji, najmanjši, najmlajši, najbolj zahodni in po ekonomskih kazalcih najbolj razviti slovanski državi, ki lahko zagotovi ustrezne pogoje za delovanje mreže. Slavic@ znotraj mreže sodeluje s partnerskimi institucijami slovanskih držav na naslednje načine:

 • izmenjava informacij o delovanju Slavice in njihovo posredovanje v portal,
 • sodelovanje pri izvedbi partnerskih projektov in
 • izmenjava sodelavcev, znanja, podatkov o možnostih sodelovanja, povezovanja in financiranja.

 

Dejavnosti:

 1. Spletne – Slavic@ bo vzpostavila portal Slovanska vrata (Slovanski splet, Slovanski portal)
  a) študentje & univerze,
  b) mreža kultur,
  c) mediji,
  d) “kdo je kdo” imenik.
 2. Raziskovalne, razvojne, svetovalne. Slavic@ povezuje raziskovalne institucije, vozlišča za vprašanja razvoja civilizacij in kultur; partnerske institucije, kjer sodelavci in študentje sodelujejo na skupnih raziskovalnih projektih in si izmenjujejo informacije, itd.
 3. Infrastrukturne – v prostorih Slavice:
  – časopisna čitalnica (in manjša knjižnica),
  – satelitska soba za spremljanje elektronskih medijev,
  – konferenčna soba – za novinarske konference, okrogle mize, predavanja in dogodke.