Sintagma v nazivu inštituta (civilizacija in kultura) natančno opredeli raziskovalno polje Oddelka za identiteto in kulturo. Kulturo razumemo v širšem smislu s poudarkom na povezanosti pojmovnega para kultura in civilizacija, ne pa na izpostavljanju razlik med kultura in naravo.

Oddelek za identiteto in kulturo se torej ukvarja s proučevanjem posameznih kulturnih form, ki v globalni družbi zaradi hitrih družbenih sprememb vplivajo, oblikujejo in spreminjajo kulturne identitete. Gre torej za proučevanje kultur in vivo, ki do sedaj še niso bile obravnavane.