Področje, s katerim se ICK ukvarja že vse od svojega začetka, je analiza medijev. Na Inštitutu smo začeli najprej raziskovati mladinsko periodiko in periodični tisk s področja humanistike in družboslovja ter procese t.i. tabloidizacije medijev. Proučevanje medijev je bilo delno vključeno tudi v druge projekte inštituta. Tako smo analizirali medijski vidik kulturnega delovanja društev in klubov na Slovenskem ter odnos javnosti do kulturnih vsebin na nacionalnih TV postajah.

Z ustanovitvijo Oddelka za medije in javnost smo si leta 2004 za cilj postavili kontinuirano spremljanje in analizo dogajanja medijev. V tem okviru smo izdelali lasten program za spremljanje poročanja medijev in si zastavili naslednje naloge:

  • Kontinuirano spremljanje medijskih vsebin z uporabo metode analize besedil, s poudarkom na tekstih, ki so tematsko vezani na ključna družbena dogajanja in akterje.
  • Razvoj metodologije raziskovanja medijskih vsebin.
  • Medijski arhiv obsega dnevno časopisje, politične tednike in osrednje informativne oddaje slovenskih nacionalnih televizijskih postaj. Arhiv je vir raziskovalnega korpusa in je namenjen prihodnji znanstveni obdelavi.