Vodja programa

prof. dr. Jurij Toplak

Financiranje

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Kratka predstavitev vsebine programa

Inštitut za civilizacijo in kulturo (ICK) v sodelovanju z AMEU-ISH, Ljubljana (Alma Mater Europaea, Fakulteta za humanistični študij) in AMEU Evropski center, Maribor (Alma Mater Europaea) bo izvedel program Raziskave kulturnih formacij (P6-0278), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). 

Program je zasnovan interdisciplinarno in tako omogoča raziskovalcem z različnih znanstvenih področji, da obravnavajo kulturne formacije na različne načine. Ali na način primerjave, da med seboj primerjajo različne kulturne formacije ali na način, da jih obravnavajo v odnosu do družbenega konteksta. Pojem kulturne formacije je torej mogoče razumeti v širšem kontekstu, kot notranje povezano celoto družbenih razmerij, ki izhaja iz določenega produkcijskega načina, ali ožjem, kot medsebojno povezanost kulturnih praks s prepoznavnimi značilnostmi. 

V obdobju financiranja se bodo raziskovalci pretežno posvetili analizi sodobnih kulturnih formacij, ki se navezujejo na sodobne družbene in kulturne spremembe. Prav tako pa bodo obravnavali pretekle kulturne formacije, razumevanje katerih je bistvenega pomena za razlaganje sodobnosti. 

Raziskave obsegajo tri sklope. Prvi sklop obsega umetnost in nove medije s ciljem raziskati funkcijo novomedijske umetnosti in kreativnih industrij. Drugi sklop je posvečen kulturni zgodovini, procesijskim igram protireformacije in katoliške obnove med poetiko in politiko, raziskavam politične izključevanja in oblikovanju slovenskega narodnega gospodarstva na prehodu iz 19. v 20. stoletje ter raziskavam slovenske politične zgodovine. Tretji sklop programa pa bo zajemal antropološke, religiozne in politološke vidike kulture kot celostnega načina življenja. Analizirali bomo medijsko poročanje in medije, ki so povezani z družbenimi gibanji. Prav tako se bomo soočili z izzivi multi-kulturalnosti in odzivi nanjo ter raziskali občutje bivanja v sodobni kulturi in umetnosti.